กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวสารหน่วยขึ้นตรง ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
  • ตัวอย่างหนังสือขอเยี่ยมชม
  • กฎหมายเกี่ยวกับเต่าทะเล เดิม
  • แผนที่แหล่งท่องเที่่ยว เดิม
  • แผนผังศูนย์อนุรักษ์
  • แผนที่เส้นทาง
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เปิดเข้าเยี่ยมชมตามปกติ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เปิดเข้าเยี่ยมชมตามปกติ

สำหรับท่านที่สนใจติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมเป็นหมูคณะ(ทางการ)สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1WijAP3YlOTQbopy3WBpjLrAruNG7uAut?fbclid=IwAR2cs8dsN-p6VuCWvOxK4jqUIPyEO312o_29w0o4xXrdl98XcW4Q0ID1zpo

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔-