Get Adobe Flash player
postheadericon ประวัติความเป็นมา (Video1 Video2)
           
ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลและเป็นนโยบายตามดำริของ พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของกำลังพล ให้ได้มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬากอล์ฟเพิ่มมากขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อันจะทำให้กำลังพล และครอบครัวได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และทักษะในการเล่นกีฬากอล์ฟ โดยให้หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างสนามกอล์ฟในครั้งนี้ และกรุณามอบหมายให้ นาวาเอก สุทัศน์ อิ่มอุไร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นที่ปรึกษา และควบคุมการดำเนินการ โดยมี กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำกับดูแลการก่อสร้างในภาพรวม ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ ๘ เดือน และได้กำหนดพิธีเปิดสนามกอล์ฟของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
postheadericon ความหมาย
           
ความหมายของ สนามกอล์ฟ ๙ หลุม เปรียบได้ดั่งความก้าวหน้า และสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักรบลายพราง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน ของเหล่าบรรดาทหาร สอ.รฝ. ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการเดินหน้าพัฒนาหน่วย กันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ขอให้สนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจ ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ของพวกเราตลอดไป พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก (ผบ.สอ.รฝ.) ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

    
  

postheadericon วัตถุประสงค์
            หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ดำเนินการจัดสร้างสนามกอล์ฟ จำนวน ๙ หลุม เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัวได้ออกกำลังกาย และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกหลานของกำลังพลและเยาวชนในพื้นที่หันมาสนใจในกีฬาประเภทนี้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และยังเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ของหน่วยให้สามารถรองรับรองการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น


    

    

  
  

    
    
    

    จุดบริการรถกอล์ฟ


จุดบริการเครื่องดื่ม


บรรยากาศโดยรอบ


 

 

สนามกอล์ฟ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขนาด ๙ หลุม 
( ACDC GOLF COURSE ) เปิดบริการเวลา 06.00 น. - 18.00 น.
 NIGHT GOLF 4 หลุม        เปิดบริการเวลา 18.00 น. - 22.00 น